PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

cenník služieb

Psychologické vyšetrenie / psychologociká diagnostika - individuálna (35 € / dg. hod.) 
Individuálne poradenstvo a stimulačná terapia do 15 rokov  (25 € / dg. hod.)
Individuálna psychoterapia nad 15 rokov a dospelí  (35 € / dg. hod.)
Písomná správa zo psychologického vyšetrenia (20 €)