Ako zvládať stres ?


Zmena zabehnutých pravidiel so sebou vždy prináša pocity prekvapenia, napätia, stresu, či očakávania, čo nová situácia prinesie. Naše telo, myseľ a reakcie, sú ucelená schránka, na nečakanú situáciu reaguje produkciou hormónov, napr. adrenalínu a kortizolu, ktoré chvíľu podporujú pozornosť, ale dlhodobo našu myseľ vyčerpávajú. Schopnosť zvládania nových situácií je u každého iná, záleží aj od skupiny blízkych, s ktorými nové skutočnosti prežívame. Často si však musíme poradiť samy, hľadáme vlastné cesty, vtedy je dobré  siahnuť  po overených spôsoboch uvoľnenia. Príroda nám dáva skvelú prirodzenú výbavu a neuro-psychológia ponúka množstvo informácií a spôsobov ako sa uvoľniť, naštartovať tvorbu hormónov šťastia a pohody. Poďme si ich spolu pripomenúť.

Uvoľnenie pohybom - Hypoterapia.

Pokiaľ sme zdraví, vnímame prirodzený pohyb ako samozrejmosť, mnohí hľadajú spôsoby ako sa mu vyhnúť - z nedostatku času, z pohodlnosti, z dôvodu podceňovania? Faktom však zostáva, že pohyb myseľ uvoľňuje, pri pohybe si ľahšie triedime myšlienky, prichádzajú nové nápady. Jeden múdry človek, A. Adler, už dávno napísal: „Predstavme si že by sme niekomu zakázali všetok pohyb, všetok jeho duševný život by bol odsúdený k tomu, aby sa zastavil“. Hýbme sa tam, kde práve sme, nemusíme všetko plánovať, k rozprúdeniu stačí rýchla chôdza, chodievajme čo najviac pešo von a dýchajme zhlboka (pri behaní to robíme automaticky).

Dychová terapia – DeepEn.

Jej  podstatou je hlboké dýchanie. Dýchanie všeobecne, ovplyvňuje správne fungovanie našich vnútorných orgánov, vrátane mozgu, svalov a kostí, prúdenie krvi, či lymfy.  Nádychom dávame do tela výživu v podobe kyslíka, (základnú stavebnú látku živých organizmov),  výdychom odstraňujeme z tela oxid uhličitý, spolu s viac ako 70 % toxínov, vrátane toxínov emočných.

Aromaterapia.

Dýchaním rôznych vôní tiež vysielame do mozgu impulzy, (konkrétne do limbickej časti, centra emócií a pamäti),  signály, na ktoré telo reaguje. Napríklad pri dýchaní, inhalácii levanduľového oleja, naše telo prestane vyrábať stresové molekuly a hormóny, začne vyrábať látky uvoľňujúce a ozdravujúce. Ak sa potrebujeme učiť a podať dobrý výkon, užitočné sú citrusové vône.

Terapia umením – Arteterapia.    

Umenie je tvorivá činnosť človeka, ideálne - dávka pozitívnej energie, prenesená do konkrétnej podoby – napríklad do hudby, knihy, aj do osobného umeleckého diela. Nie je podstatné, či ide o malé čmáranie alebo maľovanie, modelovanie, o technickú tvorbu, skladanie piesní, vyšívanie, šitie, prácu s kvetinami či dekoráciami. Umelcom môže byť každý z nás. Užitočné je „otvoriť sa“, aby nás pozitívne ovplyvňovala aj tvorba iných, siahnuť po zaujímavej knihe, pustiť si príjemnú hudbu bez správ, alebo film neprerušovaný reklamami. Mnohé múzeá a galérie, hrady a zámky, ponúkajú aj on-line prehliadky.    

Uvoľnenie hudbou – Muzikoterapia.

Pokiaľ nepotláčame svoje inštinkty, počúvame hudbu vždy, keď sa to dá. Hudba a spev má sprevádzať nielen naše detstvo a dospievanie, ale aj dospelosť, okrem iného aj z dôvodu, že pri ňom zhlboka dýchame. Melódia a rytmus tiež ovplyvňujú rytmus nášho srdca a tep. Osobne príjemná hudba prináša celkové uvoľnenie, podporuje sústredenie aj motiváciu niečo užitočné, pre seba alebo pre druhých, urobiť.

Uvoľnenie „ živým, domácim maznáčikom“ – Kanisterapia.

Prítomnosť zvieraťa v domácnosti má preukázateľne pozitívne, až liečebné účinky. V kanisterapii sa rozvíjajú skúsenosti so psami, dôležité je, vybrať si rasu - veľkosť a temperament psíka podľa možností rodiny, pri výbere nesmieme zabúdať, že psík/fenka, bude našim priateľom najbližších 10-15 rokov. Priateľom trpezlivým, skromným, ktorý nekritizuje, nehodnotí, čaká, rád sprevádza naše kroky kamkoľvek a je vďačný za každú chvíľu pozornosti.

Preukázateľne dobrou „náhradou“ je aj domáce akvárium, kde môžeme uplatniť svoju fantáziu. Plynulý pohyb rýb, rastlín aj vody harmonizuje dušu podobne ako hudba, dobrá kniha, príjemný film či tvorivá manuálna činnosť.

Určite ste si uvedomili, že aktivity sa dajú spájať a prelínať. Verím, že si každý nájdeme svoju cestu uvoľnenia, načerpania nových síl, upevníme schopnosti zvládať stresové situácie.

Prajem všetkým príjemné sviatky, pokojný a tvorivý Nový rok.

Dáša Oravkinová


Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia detí,

 

zo skúseností vieme, že život prináša rozličné príbehy, ale snáď najviac zo všetkého si prajeme rozumieť deťom.

Radi by sme z nich vychovali zdravých, rozmýšľajúcich, priateľských aj samostatných ľudí.  

Malou pomôckou na tejto ceste je aj knižka „Empatia rodiča“, ktorú dávame do pozornosti.
Jej cieľom je čo najjednoduchším spôsobom upozorniť na dôležité témy výchovy a vzdelávania.

 

S úctou a priateľským pozdravom,

 

Dáša Oravkinová

Autorka        

kniha je dostupná: https://www.literama.sk/sk/knihy/394970/empatia-rodica-dasa-oravkinova

NOVÁ MOŽNOSŤ PARKOVANIA: Parkovací dom Kramáre, Limbová 38 (5 min pešo), pre zobrazenie na mape kliknite TU