Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia detí,

 

zo skúseností vieme, že život prináša rozličné príbehy, ale snáď najviac zo všetkého si prajeme rozumieť deťom.

Radi by sme z nich vychovali zdravých, rozmýšľajúcich, priateľských aj samostatných ľudí.  

Malou pomôckou na tejto ceste je aj knižka „Empatia rodiča“, ktorú dávame do pozornosti.
Jej cieľom je čo najjednoduchším spôsobom upozorniť na dôležité témy výchovy a vzdelávania.

 

S úctou a priateľským pozdravom,

 

Dáša Oravkinová

Autorka        

kniha je dostupná: https://www.literama.sk/sk/knihy/394970/empatia-rodica-dasa-oravkinova

NOVÁ MOŽNOSŤ PARKOVANIA: Parkovací dom Kramáre, Limbová 38 (5 min pešo), pre zobrazenie na mape kliknite TU