Vážení rodičia a priatelia !

Vzhľadom k meniacim sa osobným prioritám prosíme  o flexibilný prístup,

napríklad v prípade nastúpenia na dobrovoľnú 
10-dňovú karanténu, oznámte nám zmenu dopredu, aby sme Váš termín posunuli,  prípadne ponúkli iným čakateľom.  
Ďakujeme za spoluprácu.

 S úctou, všetko dobré, kolektív Centra.       

...    


"Osobné šťastie a harmóniu nikdy nedosiahneme na úkor šťastia a slobody niekoho iného, skutočná kvalita života zodpovedá kvalite všetkého živého.
Prajem nám veľa síl a schopností prepájať  dávne ľudské poznania s prítomnosťou a budúcnosťou."

 Dáša Oravkinová