PhDr. Dáša Oravkinová

riaditeľka
špeciálna pedagogička
členka SPdS SAV, externá vysokoškolská pedagogička
individuálna diagnostika a poradenstvo, odborné semináre, prednášky, konzultácie pre dospelých, publikačná činnosť

individuálna diagnostika a poradenstvo, stimulácie intelektového nadania, odborné semináre a prednášky pre dospelých, publikačná činnosť

E-mail
Telefón