PhDr. Dáša Oravkinová

riaditeľka
špeciálna pedagogička

externá vysokoškolská pedagogička - katedra pedagogiky a andragogiky
FF UK Bratislava
špeciálna pedagogička - SOŠ Chemická, Bratislava

individuálna diagnostika a poradenstvo, stimulácie intelektového nadania, odborné semináre a prednášky pre dospelých, publikačná a mediačná činnosť

E-mail
Telefón