PhDr. Dáša Oravkinová

riaditeľka
špeciálna pedagogička

externá vysokoškolská pedagogička - katedra pedagogiky a andragogiky
FF UK Bratislava

individuálna diagnostika a poradenstvo, stimulácie intelektového nadania, odborné semináre a prednášky pre dospelých, publikačná činnosť

E-mail
Telefón