ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ A LIEČEBNÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO

cenník služieb

služba (cena)

Špeciálno-pedagogické vyšetrenie - individuálne, vstupné  (35 € / 50min)
Individuálne logopedické intervencie a starostlivosť (35 € / 50min)
Individuálna dlhodobá stimulácia + Biofeedback (EEG/HRV)* (35 € / 50min)
[balík 10. sedení = 300 €]

Písomná správa zo špeciálno-pedagogického/liečebného vyšetrenia (20€)

*logické úlohy, rozvoj pozornosti a pamäte, grafomotorické cvičenia,  arteterapia, zvládanie stresu a pod., program zostavovaný podľa individuálnych potrieb klienta

Screeningové vyšetrenie -skupinové, preventívne programy (0 €)