ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ A LIEČEBNÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO

cenník služieb

Špeciálno-pedagogická diagnostika - individuálne, vstupné  (35 € / dg. hod.)
Individuálna dlhodobá stimulácia + Biofeedback (HRV)* (25 € / dg. hod.)
Písomná správa zo špeciálno-pedagogického/liečebného vyšetrenia (20€)

*logické úlohy, rozvoj pozornosti a pamäte, grafomotorické cvičenia,  arteterapia, zvládanie stresu a pod., program zostavovaný podľa individuálnych potrieb klienta