Ponukový list pre materské školy


Diagnostika školskej zrelosti a spôsobilosti
 dieťaťa na vstup do ZŠ

Preventívny program proti násiliu - "SRDCE NA DLANI"

1. časť : nácvik empatie - stala sa nehoda, pomáham

2. časť : regulácia emócii - som nahnevaný ? prečo  ?

3. časť : riešenie - férová hra

 

Stimulačné programy zamerané na rozvoj osobných predpokladov čítania - rozvoj fonematického vnímania a jazykového citu prostredníctvom metódy "Čítanie podľa Eľkonina". Práca v malých skupinách, minimálne 10 sedení 1x týždenne