Ponuka pre rodičov


Individuálne testy:

Meranie intelektového nadania od 3. rokov

Diagnostika poznávacích schopností dieťaťa

Diagnostika špecifických porúch učenia a správania

Diagnostika školskej zrelosti, pred vstupom do 1. ročníka ZŠ

Diagnostika odbornej spôsobilosti, vhodné pri výbere strednej a vysokej školy


Grafomotorický stimulačný program - 4. - 6.r
Rozvíja hrubú a jemnú motoriku dieťaťa, prepája zrakové a hmatové vnímanie.
Prebieha prostredníctvom tvorivých výtvarných aktivít a pripravuje ruku na písanie prvých písmen v škole.

Rozvoj hrubej a jemnej motoriky je u každého dieťaťa individuálny.
Grafomotorickým programom podporujeme rozvoj motoriky detí , pripravujeme ich na prvý rok v škole.

Tvorivé individuálne cvičenia súčasne rozvíjajú zrakové a pohybové schopnosti, ako aj predstavivosť, pozornosť a schopnosť sústrediť sa.

Stimulačný program prebieha 1x týždenne v priestoroch centra po dobu 10 týždňov. Jedno stretnutie trvá 45 minút.

Logopedické intervencie v oblastiach:

výslovnosť( rozvoj jemnej motoriky a rozvoj sluchových schopností )
porozumenie reči ( akustická slovná pamäť )
slovná zásoba
vyjadrovacia pohotovosť
rečový prejav
individuálna logopedická starostlivosť podľa potrieb rečových porúch detí

Komplexný stimulačný program - individuálny pristup

Program je zameraný na rozvíjanie psychických schopností dôležitých pre efektívne učenie:
zrakové a sluchové vnímanie, symbolické funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie, grafomotoriku.

Dýchací a HRV Biofeedback

Patentovaná technológia emWave je jedinečný tréningový systém, založený na rokoch výskumu stresu, emócií a výkonnosti.
Je založená na „objave koherencie“ . Koherencia je stav synchronizácie medzi srdcom, mozgom a autonómnym nervovým systémom.
Vedci dokazujú, že tento stav má mnoho prínosov pre oblasť psychiky, ale aj tela. Je to stav relaxácie a revitalizácie zároveň.
Pri tréningu je individuálny stav objektívne monitorovaný, s náhľadom na obrazovke počítača. Spoločné vyhodnotenie prispieva k zlepšovaniu tréningových výsledkov.
Tréningy doporučujeme opakovať.

Možné oblasti využitia:

• úzkostné poruchy (panická porucha, fóbie, post traumatická stresová porucha)
• depresia (nácvik zvyšovania rozsahu HRV pozitívne koreluje s poklesom derpesívnychsymptómov najmä u ľahkej a stredne ťažkej depresie)
• prevencia vyhorenia (burn-out syndróm u pracovníkov v pomáhajúcich profesiách)
• emočné a behaviorálne problémy u detí (znižovanie celkového nabudenia a reaktivity, nácvik modelového správania, zvyšovanie motivácie k spolupráci pri akejkoľvek forme psychoterapie)
• nespavosť
• bolesť – tenzné i chronické bolesti, migrény
• hypertenzia, kardiovaskulárne problémy (s úspechom používané v prevencii i kardiorehabilitácii )
• astma (znižovanie reaktivity autonómneho nervového systému vedie k zníženiu počtu záchvatov)
• funkčné gastrointestinálne problémy