Mgr. Michaela Lóciová

sociálna pedagogička

 

odborné diagnostické merania, testy školskej pripravenosti, individuálne stimulácie



E-mail