Vážení rodičia,

pokiaľ ste vo finančne náročnej situácii, neváhajte nás pri objednávaní informovať.

 

S úctou,

PhDr. Dáša Oravkinová

Cenník služieb

Vážení a milí rodičia

Naša poradňa spadá medzi školské zariadenia - Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Nakoľko obecná/štátna finančná podpora našej práce sa rovná približne 10€/dieťa/rok, bez ohľadu na počet odpracovaných hodín, sme nútení naše služby spoplatňovať.
Ďakujeme za pochopenie a ocenenie našich služieb.

Príplatok za vyšetrenie v sobotu je 35€.
Príplatok za zrýchlené vyhotovenie písomnej správy z vyšetrenia je 20€.

Preferujeme platbu bankovým prevodom na číslo účtu:
SK88 1100 0000 0029 4503 2895