Mgr. Mária Lajtová

špeciálna pedagogička, terapia EEG Biofeedback

individuálna diagnostika
EEG Biofeedback - diagnostika a poradenstvo pre deti a dospelých so zameraním na ťažkosti v emočnom prežívaní, správaní a v kognitívnych procesoch
(Profi EEG Biofeedback - zariadenie spĺňa príslušné normy EU UN 60601, smernicu 93/42 EHS, nariadenie vlády 54/2015)

E-mail
Telefón