Mgr. Andrea Odorčáková

psychologička

testy školskej pripravenosti a zrelosti
diagnostika špecifických porúch učenia a správania

E-mail