Get Adobe Flash player

Miguel Ruiz 

 

Personal growth, self-help.

Štyri dohody, kódy správania, starého juhoamerického národa Toltékov :  

NEZNEUŽÍVAJTE  SLOVO 

Vyjadrujte  sa jasne a presne.

Hovorte len to,čo si naozaj myslíte. Vyvarujte sa používania slov proti sebe alebo ohovárania druhých.

Užívajte silu svojho slova pre pravdu a lásku.

 

NEBERTE SI NIČ OSOBNE

Nič z toho čo robia druhí nerobia kvôli vám. Je to prejavom ich vlastnej reality, ich vlastného sna.

Ak budete imúnny voči názorom a skutkom druhých, nestanete sa obeťou zbytočného utrpenia.

 

NEVYTVÁRAJTE SI ŽIADNE DOMNIENKY

Nájdite odvahu klásť otázky a vyjadriť to, čo skutočne chcete.

Komunikuje s ostatnými tak jasne ako len dokážete, aby ste sa vyhli nedorozumeniam smútku a drámam.

 

VŽDY ROBTE VŠETKO TAK AKO DOKÁŽETE NAJLEPŠIE.

Vaše schopnosti konať sa menia.

Za akýchkoľvek okolností robte jednoducho ako viete najlepšie. Vyhnete sa následnej sebaľútosti a sebaodsudzovaniu.