Get Adobe Flash player

EEG Biofeedback PROFI  

 

Otec biofeedbacku je M. Barry Sterman, PhD. Profesor Sterman v 60 rokoch skúmal priebeh spánkového cyklu u mačiek. Snímal im EEG a zistil, že ako náhle očakávajú nejaký druh odmeny tak sú schopné výrazne korigovať svoju EEG aktivitu. V tej dobe prišla prof. Stermanovi zákazka od NASA, ktorá potrebovala vyriešiť epileptické záchvaty, ktoré kozmonauti dostávali. Sterman použil na výskum svoje výskumné mačky. Prišiel na to, že mačky, ktoré sa podrobili jeho výskumu (tréningu) dokázali zvládnuť veľké množstvo záťažovej látky a nedostávali záchvaty. Prvý ktorý povedali, že biofeedback nie je len pre epileptikov boli Otmerovci (Dr. Siegfried Otmer a Dr. Suzanne Otmer). Úspešne aplikovali metódu na svojom synovi, ktorý trpel epilepsiou. Pokračovali vo výskume možností rozšírenia terapeutickej techniky na širšie spektrum klinických indikácií. Ďalšie významné mená v spojitosti s históriou metódy sú prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. a PhDr. Jiří Tyl.

 

Neurofeedback je terapeutická metóda, ktorá umožňuje reguláciu amplitúd v rôznych frekvenčných pásmach. Základom metódy je operatívne podmieňovanie. Mozog vykonáva určité operácie, aby dosiahol cieľ svojej motivácie. Postupne klesá počet tých operácií, ktoré vedú k neúspechu a narastá počet operácií, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa. Výsledným efektom je, že sa mozog hravou formou naučí lepšie, efektívnejšie a s menším výdajom energie využívať svoje schopnosti a kapacitu. Trvalo prejde na novonaučený spôsob regulácie organizmu, čím sa odstránia pretrvávajúce poruchy a problémy. Ide o natrénovanie lepšieho riadenia organizmu. Pokiaľ mozog raz zareaguje, metóda je vždy účinná. Výsledky tréningu EEG biofeedback sú viditeľné postupom času, čo závisí od stupňa problému. U dospelých, ktorí netrpia žiadnymi vážnymi problémami, sa účinok často prejavuje už po prvých sedeniach, pri vážnejších diagnózach to môže byť po niekoľkých týždňoch či mesiacoch.

Pre každého klienta tvoríme individuálny terapeutický plán podľa BFB diagnostiky. Odporúča sa minimálne 30 stretnutí, optimálne 2x týždne v ten istý čas (podľa stupňa ťažkostí). Táto metóda sa dá využiť od narodenia až po smrť. Biofeedback používa jednu snímaciu a dve ušné elektródy, priložené na temeno hlavy a uši, podľa oblasti, ktorú treba snímať. Jeden tréning trvá 45 minút.

Existuje aj prenatálny biofeedback. Mamičky ho môžu používať od 18. týždňa tehotenstva.

 

Komu môže EEG biofeedback pomôcť

EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. Je mnoho príčin rôznych mozgových disfunkcií, ktorým zlepšená nervová regulácia pomáha.

EEG biofeedback odporúčame najmä ako tréning pri:

    - ADD – poruche pozornosti

    - ADHD – poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou

    - ľahkých mozgových disfunkciách (porucha sústredenia, učenia, správania a pod.)

    - špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.)

    - problémoch s koncentráciou

    - nočnom pomočovaní

    - chronickej bolesti hlavy – migréne (neurologického pôvodu)

    - syndróme nepokojných nôh

    - tikoch

    - poruchách spánku, nespavosti

    - poruchách reči

    - poruchách pamäti

    - migréne, tenzných bolestiach hlavy

    - chronickej únave

    - depresii

    - úzkostných poruchách

    - posttraumatickej stresovej poruche

 

EEG biofeedback odporúčame aj pri dlhodobej liečbe pri:

    - epilepsii

    - autizme, Aspergerovom syndróme

    - zraneniach mozgu po miernom (uzavretom) úraze hlavy

    - mŕtvici

    - mozgovej obrne

    - mentálnej retardácii

 

EEG biofeedback odporúčame aj ako špeciálne tréningy na:

   -  podporu učenia

   - krátkodobú pamäť

   - dlhodobú pamäť

   - motoriku

    - stres

    - koncentráciu a pozornosť