Get Adobe Flash player

 

„Deti potrebujú hranice I.

„Spánok a jeho vplyv na vývin osobnosti

„Obdobie vzdoru v dobrom aj zlom“

„Hračky a myslenie batoľaťa“

„Reč a myslenie pred nástupom do školy“

„Matematika hrou“

„Príchod druhého súrodenca“

„Krásne sny“

 

Otvorený cyklus prednášok vrámci "Rodinnej školy lásky a vzájomného rešpektu" na témy vzťahu manželov, príchod dieťaťa, výchova a vplyvy v jednotlivých vývinových fázach, úloha a rola matky a otca, vplyv ostatnej rodiny na spolužitie, právo na samostatnosť, potreba zodpovednosti a spolupráce v rodine, prevencia problémov, prekonávanie prekážok a mnohé ďalšie témy s rodinou súvisiace.

Každá prednáška je samostatná.