Get Adobe Flash player

„Sfumato®- Splývavé čítanie“

 Revolučná metodika výučby čítania a reedukácie problémov pri čítaní

Metodika je založená na hlasnom prejave, žiak prechádza hlasovým výcvikom. Plynulé čítanie je založené na legátovom (alebo viazanom) napájaní hlásky na hlásku. Pri učení sa využívajú jednotlivé zmyslové orgány, ktoré nadväzujú na seba v presnom poradí: zrak – hlas – sluch. Žiak rozumie čítanému textu, lebo nastalo vytvorenie dynamického stereotypu tak, že boli dodržané a splnené všetky atribúty čítania.Táto metodika sa dá plne uplatniť pri takzvanom „nápravnom“ čítaní detí a študentov, ktorí už prešli nácvikom čítania, ale zistili sa u nich poruchy čítania – dyslexia, dvojité čítanie, zámena písmen za iné, pridávanie písmen, či hlások, čítanie bez pochopenia obsahu,.... Vďaka Sfumato sa vaše dieťa naučí dobre čítaž a uľahčí sa mu učenie všetkých predmetov, nevynímajúc matematiku. Bude lepšie zvládať aj písanie textov. Vráti sa mu sebadôvera a získa voľný čas na zábavu.

Základom je 10 lekcií, jedna lekcia v trvaní cca 45 - 60 min. (jeden, či dvakrát týždenne), Čo znamená 2 prípadne až 3 mesiace - podľa druhu nápravy a špecifických ťažkostí.