Get Adobe Flash player

Náprava grafomotorických ťažkostí pri dysgrafii

 

Ide o trojmesačný program nápravy grafomotorických ťažkostí, ktorý prispieva k odstraňovaniu grafomotorických ťažkostí u detí mladšieho školského veku. Program je skupinový, resp. individuálny pod terapeutickým vedením s kontrolou jedenkrát týždenne.

Tento program je vhodný pre deti od päť rokov. Realizuje sa po dobu troch mesiacov denne. Osem týždňov dieťanesmiepoužívaťštipkový špetkový úchop (kresliť, strihať, písať pastelkou, ceruzkou, perom, nesmiekresliť štetcom).

Prvá časť tvorí motorické cvičenie formou rozcvičky a druhá časť je kreatívnemaľovanie grafických tvarov špongiou, špajľou či progresom na veľkú papierovú plochu v kľaku, ide o špeciálne uvoľňovacie cviky, vedúce aj k rozvoji hrubej a jemnej motoriky.
Je nevyhnutnádôsledná spolupráca dieťa – rodič – terapeut.