Get Adobe Flash player

 Individuálna diagnostika a poradenstvo pri riešení vzdelávacích ťažkostí 

 

Cyklus je určený pre študentov, ktorí majú problémy vo vzdelávaní, zhoršuje sa im prospech, majú pocit, že sa nevedia učiť,  učenie ich nebaví, výsledky nezodpovedajú vynaloženej námahe.

Po základnej diagnostike problému, spoločne hľadáme riešenia k náprave.

Ponúkame pomoc psychológa a špeciálneho pedagóga.

Súčasťou našej práce je spolupráca s pedagógmi školy, s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a výchovnými poradcami.

K tomu slúžia nielen konzultácie o probléme klienta, ale rozhovor a spolupráca aj s jeho zákonnými zástupcami.

Všetky informácie sú dôverné,  aktivity sú realizované len so súhlasom klienta alebo jeho zákonných zástupcov.