Get Adobe Flash player

                Preventívne aktivity

  „ Duševné zdravie na stredných školách“ – preventívny program

Uvedený program je príspevkom Ligy za duševné zdravie v rámci kampane prevencie siucidálneho správania u stredoškolskej mládeže. Má prispieť k zlepšeniu schopností rozpoznať u seba a blízkych známky psychických problémov a niektorých častých psychických porúch, najmä depresie. Oboznamuje s možnosťami ako konať v prípade duševnej krízy a má prispieť k zvýšeniu ochotu v prípade potreby navštíviť psychiatra alebo psychológa.

Program pozostáva z piatich tematických stretnutí pre skupinu 15 žiakov. Najvhodnejšia veková skupina je 17 – 18 rokov .

V prípade záujmu je program realizovaný v podmienkach školy.