Get Adobe Flash player

Individuálna integrácia žiakov s poruchami správania a učenia.   

           

SCPPPaP KORY ponúka spoluprácu pre výchovných poradcov stredných škôl v oblasti individuálnej integrácie (individuálneho začlenenia) študentov s poruchami učenia a správania. Sme pracovisko, ktoré je zaradené v sieti školských zariadení a do našej pôsobnosti patria všetky školy Bratislavského samosprávneho kraja.