Skríningové vyšetrenie školskej zrelosti

 

Ide o orientačné vyšetrenie školskej spôsobilosti detí, ktoré k 1.9. 2011 dovŕšia 6 rokov veku a začína sa pre nich povinná školské dochádzka. Slúži na odhalenie rizikových faktorov pre zvládnutie základných školských zručností – čítanie, písanie, počítanie a súčasne je prevenciou ťažkostí v učení.

Realizuje sa skupinovou formou v priestoroch materskej školy. V jednej skupine je maximálne 8 detí. Vyšetrenie je najlepšie realizovať do termínu zápisu do l. ročníka ZŠ.

Podmienkou je písomný súhlas zákonného zástupcu.

Materské školy, ktoré majú záujem o vyšetrenie sa môžu kontaktovať telefonicky alebo mailom.