Nácvik grafomotorických zručností 

  

Ide o trojmesačný program nácviku grafomotorických zručností podľa PaedDr. Heyrovskej, ktorý prispieva k odstraňovaniu grafomotorických ťažkostí u detí predškolského veku. Program je skupinový, resp. individuálny pod terapeutickým vedením s kontrolou jedenkrát týždenne.

 

Tento program je vhodný pre deti od päť rokov. Realizuje sa po dobu troch mesiacov denne. Osem týždňov dieťa nesmie používať úchop troma prstami (kresliť, strihať, písať pastelkou, ceruzkou, perom, nesmie kresliť štetcom). 

Prvá časť tvorí motorické cvičenie formou rozcvičky a druhá časť je kreatívne maľovanie grafických tvarov špongiou, špajľou či progressom na veľkú papierovú plochu v kľaku. Ide o špeciálne uvoľňovacie cviky, vedúce aj k rozvoju hrubej a jemnej motoriky. 

Je nevyhnutná dôsledná spolupráca dieťa – rodič – terapeut.

 

Zákonní zástupcovia a materské školy, majúce záujem o stimulačný program, sa môžu kontaktovať telefonicky alebo mailom.