Diagnostika školskej zrelosti a spôsobilosti

 

 Vyšetrenie realizujeme individuálnou aj skupinovou formou v priestoroch SCPPPaP KORY, s.r.o, Uhrová 18.

 Je určené deťom, u ktorých rodičia predpokladajú ťažkosti pri zaškolení - napr. neposednosť, problém s vyslovovaním hlások, nezrozumiteľná reč, nesústredenosť, ťažkosti zvyknúť si na nové prostredie alebo sa nevedia rozhodnúť, či ich dieťa zvládne nároky základnej školy.

 Vyšetrenie školskej zrelosti musia absolvovať aj deti, ktoré v čase nástupu do l. ročníka ZŠ nedovŕšia 6 rokov, tzv. predčasné zaškolenie.

 Zákonní zástupcovia, ktorí majú záujem o vyšetrenie sa môžu kontaktovať telefonicky alebo mailom.